Srpski Car – Drinski raj

Dolazak – Odlazak

-Molimo Vas da dolazak planirate na ugovoreni dan u vremenu od 12h do 20h, a odlazak do 11h.
-Kod dolaska molimo da personalu predate licna dokumenta svih osoba koje ce boraviti u apartmanu.
-Recepcionar ce Vam po izvrsenoj prijavi vratiti licna dokumenta i potvrdu o primljenom boravku.
-Od personala slobodno zatrazite knjigu utisaka i inesite Vas predlog ili prigovore.

Rezervacije

Adresa
Bušinsko Polje 321/A, 3125 Bajina Bašta, Srbija
Telefon