Srpski Car – Drinski raj

Reka Drina

Reka Drina opasuje Taru sa severozapadne i severne strane i predstavlja najveću kontaktnu reku opštine Bajina Bašta u dužini od 60 km. Drina nastaje spajanjem Pive i Tare kod Šćepan Polja u Crnoj Gori i ukupne je dužine toka od 345,9 km i predstavlja najveću pritoku reke Save.
Drina pripada drugoj klasi i ubraja se u najčistije vodene tokove Srbije. Drina je poznata kao kolevka splavarenja , poznata po ljutim brzacima i slapovima, sada u svojim jezerima poslusna i mirna. Ribolov na Drini je doživljaj koji se ne zaboravlja.
Ona predstavlja raj za ribolovce jer pored toga što je jedna od najčistijih reka takođe obiluje raznovrsnim vrstama riba od kojih su atraktivnije lipljan, pastrmka, skobalj, jez, klen, mrena, som… U reci Drini se nalazi oko 30 vrsta riba, ali je svakako najpoznatija mladica, koju još nazivaju i „kraljicom Drine“. Od svih riba na Drini nju je najteže uhvatiti i ona je san svakog ribolovca a na području Bajine Bašte uhvaćeni su najveći primerci u Evropi sa preko 30 kg. Pored mladice koja se lovi na veštački mamac (vobler-varalica), veoma je atraktivan lov lipljana na veštačku mušicu (fly fishing).

Planina Tara

Planinu Taru priroda je bogato darovala različitim geomorfološkim celinama, specifičnim oblicima reljefa i drugim prirodnim lepotama po cemu se ubraja u najlepše planine Srbije. Tara i susedna Zvijezda, čine jedinstvenu planinsku celinu, koju medjusobno dele kanjonske doline rečica: Derventa i Beli Rzav. Ove planine čine istočni ogranci Dinarskog sistema sa sličnom strukturom i pravcem pružanja (severozapad – jugoistok), kojima je Drina usekla duboku i živopisnu kanjonsku dolinu. Ukupna površina planine Tare je 183 km2 , a prosečna visina je 1200 m. Područje Nacionalnog Parka Tara zauzima prostor od 19.175 hektara. Na području NP Tara postoji značajan broj zaštićenih vrsta (ukupno 1100 vrsta viših biljaka , od kojih je najpoznatija Pančićeva omorika) i životinjskih vrsta (ukupno oko 170 vrsta ptica, oko 53 vrste sisara…)
Klima na Tari je kontinentalno-planinska. Prosečna temperatura leti je 15,3 oC, a zimi iznosi -3,7 oC. Broj sunčanih dana je 62 godišnje. Prosečna dnevna insolacija leti 7,2 h, a zimi 2,8 h. Prosečna dužina trajanja snežnog pokrivača je 106 dana uz prosečnu debljinu snega od 100 cm. Period pod snegom je od Oktobra do Aprila.

Znamenitosti i NP Tara

Na prostoru Tare, Drine i Bajine Bašte nalazi se veći broj važnih kulturno-istorijskih dobara koji svedoče o burnoj i zanimljivoj prošlosti na ovim o prostorima. Manastir Rača, crkva brvnara u Dubu, nekropole stećaka…

Preuzmite Prospekt Nacionalnog Parka Tara klikom na link…

Preuzmite Prospekt Nacionalnog Parka Tara ENGLISH klikom na link…

Okolina

Dobrodošli u kompleks "Srpski car" - jedinstveni PRIVATNI posed smešten duž prelepe obale reke Drine. Želimo da Vas obavestimo da, iz razloga očuvanja prirodnog okruženja i ekološke ravnoteže, naša oaza mira trenutno nije otvorena za posetioce.

Vaš "Srpski car"